PM SPORIČ PALIVA

PM FUEL SAVER (10115) je najnovšíe aditivum pre dieslové a benzínové motory, vyvinutý špeciálne pre zvýšený výkon, zníženie spotreby paliva a nasledovnú údržbu. Z energie pohonnej hmoty je jen malá časť prenesená do pohonu vozidla. PM SPORIČ PALIVA je revolučná látka, ktorá pracuje okamžite a redukuje tak trenie medzi piestami (piestne krúžky) a valecom. Výsledkom je redukcia spotreby paliva až o 4%. Vhodné pre všetky benzínové a naftové motory s i bez turba. Je bezpeční pre katalyzátory. Obsah balení je vhodný na nádrž o objeme maximálne 50 litrov.

                  

Chladiace kvapaliny

01.02.2016 13:20
Chladiaca kvapalina (alebo nemrznúca zmes) má niekoľko úloh. Najdôležitejšou je odvádzanie tepla...

Články z oblasti mazív

28.01.2012 12:44
1. Prvou zásadou pri výbere motorového oleja je riadiť sa pokynmi výrobcu automobilu,...
28.01.2012 12:11
Viskozita je premenlivá veličina, ktorá je závislá na teplote. Počas činnosti automobilového...
28.01.2012 12:07
Viskozita - základná veličina charakterizujúca olej. Je mierou vnútorného trenia, vyjadruje...

Kontakt

RWK unit - oleje a mazivá Južná trieda 117
Košice
040 01
0907 917 347 info@rwkunit.sk