PM UTESNOVAČ CHLADIČOV

PM RADIATOR SEALER (10410) je produkt na bázy vody, ktorý sa skladá z pryskaričných vlákien a antikoróznych zmies. Doporučuje sa predovšetkým k utesneniu vlasových trhlín až do šírky 0,9 mm u chladičov, topenia, hláv valcov a blokov motorov. Má rýchly účinok, je miešatelný zo všetkými typmi nemrznúcich a chladiacich zmesí. Nezpôsobuje poškodenie hadíc, tesnení, ani kovových častí, Je vhodný pre chladiaci systém s obsahom menším ako 12 litrov. Priebežným a preventívnym pridávaním tohto produktu do chladiacich systémov sa zvyšuje ochrana proti možným netesnostiam a zaručuje bezproblémový chod celého systému. Použitie: nádobu pred použitím riadne pretrasieme a jej obsah nalejeme do chladiaceho systému, a to pri ohriatom, bežicom motore a spustenom topení. Motor ponecháme v chode dalších 10 minút, alebo prejdite kratšiu vzdialenosť.

                   

Chladiace kvapaliny

01.02.2016 13:20
Chladiaca kvapalina (alebo nemrznúca zmes) má niekoľko úloh. Najdôležitejšou je odvádzanie tepla...

Články z oblasti mazív

28.01.2012 12:44
1. Prvou zásadou pri výbere motorového oleja je riadiť sa pokynmi výrobcu automobilu,...
28.01.2012 12:11
Viskozita je premenlivá veličina, ktorá je závislá na teplote. Počas činnosti automobilového...
28.01.2012 12:07
Viskozita - základná veličina charakterizujúca olej. Je mierou vnútorného trenia, vyjadruje...

Kontakt

RWK unit - oleje a mazivá Južná trieda 117
Košice
040 01
0907 917 347 info@rwkunit.sk