Mobilgrease XHP 222

 

Mobilgrease XHP 222 je vysoko kvalitné plastické mazivo s vysokotlakovými vlastnosťami obsahujúce spevňovadlo na báze lítneho komplexu. Je určené predovšetkým pre priemyselné aplikácie, automobily a stavebné stroje.

 

Mobilgrease XHP 222 sa vyznačuje vysokou teplotnou stabilitou, priľnavosťou a vysokou odolnosťou voči vode. Mazivo je tiež vysoko chemicky stabilné a poskytuje veľmi dobrú ochranu proti korózii, opotrebeniu a stárnutiu. Je vhodné predovšetkým na mazanie náprav, ložísk nábojov a pre dalšie aplikácie .Má śiroký rozsah pracovných teplôt od -15 ° C do 150 ° C.

 

Vlastnosti:

  • Vysoká ochrana proti opotrebeniu, korózii a hrdzaveniu umožňuje znížiť náklady na odstávky a údržbu.
  • Veľmi dobré protioderové a vysokotlakové vlastnosti umožňujú použitie pre široký rozsah otáčok ložísk.
  • Predĺžené intervaly přemazávání vďaka vysokej životnosti maziva aj za náročných prevádzkových podmienok.
  • Vysoká odolnosť voči vymývaniu vodou.

 

špecifikácie:

  •     NLGI 2
  •     ISO VG 220
  •     KP2N-20

Chladiace kvapaliny

01.02.2016 13:20
Chladiaca kvapalina (alebo nemrznúca zmes) má niekoľko úloh. Najdôležitejšou je odvádzanie tepla...

Články z oblasti mazív

28.01.2012 12:44
1. Prvou zásadou pri výbere motorového oleja je riadiť sa pokynmi výrobcu automobilu,...
28.01.2012 12:11
Viskozita je premenlivá veličina, ktorá je závislá na teplote. Počas činnosti automobilového...
28.01.2012 12:07
Viskozita - základná veličina charakterizujúca olej. Je mierou vnútorného trenia, vyjadruje...

Kontakt

RWK unit - oleje a mazivá Južná trieda 117
Košice
040 01
0907 917 347 info@rwkunit.sk