MOGUL LA 2

 

MOGUL LA 2 plastické mazivo je určené najmä na mazanie širokého spektra valivých ložísk so stredným až zvýšeným zaťažením, používaných v automobiloch a ďalších mobilných strojoch. Je vhodné aj na mazanie klzných uloženi, malých ozubených prevodov a ďalších trecích kontaktov. Je schopné dlhodobej funkcie pri stredných obvodových rýchlostiach v širokom rozsahu teplôt.

 

MOGUL LA 2 sa používa ako univerzálne mazivo v prevádzkach, zaoberajúcich sa výrobou a opravami automobilov a mobilných strojov. Najčastejšie sa využíva na mazanie valivých ložísk s domazávaním aj bez neho (dlhodobé náplne maziva - napr ložiská nábojov kolies automobilov, ložiská kardanových kĺbov, ložiská menších či stredných elektromotorov - dynamá, alternátory, ai).

 

Mazivo MOGUL LA 2 sa úspešne uplatňuje pri mazani klzných uložení podvozkov automobilov a mobilných strojov a to aj v prípade trecích kontaktov s náplňou maziva (napr. niektoré guľové kĺby), tak i klzných uložení s občasným alebo kontinuálnym domazávaním (napr. zvislé čapy a ďalšie klzné miesta podvozku ).

 

MOGUL LA 2 sa občas používa aj na mazanie iných trecích kontaktov (napr. malé ozubené prevody a i.). Dobrá odolnosť proti vode predurčuje tento výrobok i k použitiu v možnom kontakte s vodou (ložiská vodných čerpadiel automobilov, nábojov kolies, klzných uložení podvozku pod.) Toto mazivo nachádza svoje uplatnenie aj v bežných aplikáciách v domácnosti

 

Klasifikácia, špecifikácia:

NLGI 2, ISO 6743/9 - CCEB 2, DIN 51 502 KP2K-30

Chladiace kvapaliny

01.02.2016 13:20
Chladiaca kvapalina (alebo nemrznúca zmes) má niekoľko úloh. Najdôležitejšou je odvádzanie tepla...

Články z oblasti mazív

28.01.2012 12:44
1. Prvou zásadou pri výbere motorového oleja je riadiť sa pokynmi výrobcu automobilu,...
28.01.2012 12:11
Viskozita je premenlivá veličina, ktorá je závislá na teplote. Počas činnosti automobilového...
28.01.2012 12:07
Viskozita - základná veličina charakterizujúca olej. Je mierou vnútorného trenia, vyjadruje...

Kontakt

RWK unit - oleje a mazivá Južná trieda 117
Košice
040 01
0907 917 347 info@rwkunit.sk