Ravenol ATF+4 Fluid

 

RAVENOL ATF+4® Fluid je syntetická prevodová kvapalina určená na mazanie automatických prevodoviek, bola vyrobená unikátnou aditívnou technológiou a schválená pre najnovšie automatické prevodovky Chrysler, Jeep a Dodge.

 

RAVENOL ATF+4 Fluid spĺňa požiadavky súčasných i minulých noriem pre Daimler Chrysler, Dodge, Plymouth, Jeep a Eagle automatické prevodovky pod vydanou licenciou Daimler Chrysler - 40,630,041 TH

 

RAVENOL ATF+4 je spätne kompatibilný a miešateľný s kvapalinami ATF+3 a ATF+2.

 

Klasifikácia:

  • Chrysler ATF+4®

 

Chladiace kvapaliny

01.02.2016 13:20
Chladiaca kvapalina (alebo nemrznúca zmes) má niekoľko úloh. Najdôležitejšou je odvádzanie tepla...

Články z oblasti mazív

28.01.2012 12:44
1. Prvou zásadou pri výbere motorového oleja je riadiť sa pokynmi výrobcu automobilu,...
28.01.2012 12:11
Viskozita je premenlivá veličina, ktorá je závislá na teplote. Počas činnosti automobilového...
28.01.2012 12:07
Viskozita - základná veličina charakterizujúca olej. Je mierou vnútorného trenia, vyjadruje...

Kontakt

RWK unit - oleje a mazivá Južná trieda 117
Košice
040 01
0907 917 347 info@rwkunit.sk