Emulgačné oleje

Paramo ERO-SB

Emulgačný olej Paramo ERO-SB je kvapalina určená pre obrábacie operácie vykonávané ako na konvenčných obrábacích strojoch, tak aj na NC a CNC obrábacích centrách. Odporúčaná Koncentrácia 3 - 7% podľa podmienok obrábanie vyhovuje pre trieskové opracovanie širokého spektra ocelí, liatin, neželezných kovov a ich zliatin. Jej vynikajúce úžitkové vlastnosti nachádzajú uplatnenie najmä pri obrábaní ľahkých zliatin, ale aj ďalších materiálov so zhoršenou obrobiteľnosťou. Obrábacie operácie brúsenia sa odporúča vykonávať pri koncentrácii pohybujúce sa na spodnej hranici odporúčanej koncentrácie a to 3%. Jej vynikajúce mazacie vlastnosti sú využiteľné aj pri operáciách tvárnenie plechov. Zvláda aj hlboké ťahanie plechov a to najmä hlubokotažných do hrúbky cca 1,5 mm.

 

Použitie:

  • Chladiace kvapaliny pre obrábanie s presne definovanou geometriou nástroje (sústruženie, frézovanie, vŕtanie, rezanie apod) i pre brúsenie
  • Odporúčané koncentrácia 3 - 8% podľa podmienok obrábanie; sú vhodné pre obrábanie železných i neželezných kovov a Al zliatin

 

Špecifikácie:

  • ISO-L-MAB

Vážený zákazníci na našich stránkach nemusia byť publikované všetky dostupné typy priemyselných olejov a mazív. Informácie ohľadom sortimentu, dostupnosti a cenách priemyselných olejov a mazív vám budu poskytnuté na vyžiadanie telefonicky alebo emailom. Stačí nás len kontaktovať.

Chladiace kvapaliny

01.02.2016 13:20
Chladiaca kvapalina (alebo nemrznúca zmes) má niekoľko úloh. Najdôležitejšou je odvádzanie tepla...

Články z oblasti mazív

28.01.2012 12:44
1. Prvou zásadou pri výbere motorového oleja je riadiť sa pokynmi výrobcu automobilu,...
28.01.2012 12:11
Viskozita je premenlivá veličina, ktorá je závislá na teplote. Počas činnosti automobilového...
28.01.2012 12:07
Viskozita - základná veličina charakterizujúca olej. Je mierou vnútorného trenia, vyjadruje...

Kontakt

RWK unit - oleje a mazivá Južná trieda 117
Košice
040 01
0907 917 347 info@rwkunit.sk