Konzervačné oleje

Paramo KONKOR 101, 103

Konzervačné oleje Paramo KONKOR sú kvapaliny hnedej farby obsahujúce prísadu absorbčného inhibítora korózie. Nepôsobí tzv stykovu koróziu. Zastaví tvorbu ďalšej korózie, ak je použitý na miesta už skorodované, tzv stopefekt.

Použitie:

  • Pre ochranu železných kovov pred atmosférickou koróziou.
  • Predpokladaná ochrana proti korózii je závislá na spôsobe balenia, skladovania a klimatických podmienkach

 

 Vlastnosti KONKOR 101 KONKOR 103
viskozita pri 40 °C (mm2/s) 10 68
bod tuhnutia ( °C) -25 -15
bod vzplanutia ( °C) 120 200
popol (% hm.) 0,05 0,07
gramáž olejového filmu pri 20 °C (kg/100 m2) 1,5 2,5
relatívna ochranná účinnosť Ur (%) 30 dní, v % min. 97 100

 

Vážený zákazníci na našich stránkach nemusia byť publikované všetky dostupné typy priemyselných olejov a mazív. Informácie ohľadom sortimentu, dostupnosti a cenách priemyselných olejov a mazív vám budu poskytnuté na vyžiadanie telefonicky alebo emailom. Stačí nás len kontaktovať.

Chladiace kvapaliny

01.02.2016 13:20
Chladiaca kvapalina (alebo nemrznúca zmes) má niekoľko úloh. Najdôležitejšou je odvádzanie tepla...

Články z oblasti mazív

28.01.2012 12:44
1. Prvou zásadou pri výbere motorového oleja je riadiť sa pokynmi výrobcu automobilu,...
28.01.2012 12:11
Viskozita je premenlivá veličina, ktorá je závislá na teplote. Počas činnosti automobilového...
28.01.2012 12:07
Viskozita - základná veličina charakterizujúca olej. Je mierou vnútorného trenia, vyjadruje...

Kontakt

RWK unit - oleje a mazivá Južná trieda 117
Košice
040 01
0907 917 347 info@rwkunit.sk