PM PRÍSADA DO BIONAFTY

PM BIO DIESEL ADDITIVE (10121) je nové high-tech aditivum s čistiacimi a ochrannými vlastnosťami špeciálne určenými pre dieslové motory, ktoré požívajú bionaftu. Tento produkt zlepšuje spaľovanie a redukuje dymivosť a emisie výfukových plynov. Je vhodný pre všetky typy dieslových motorov a pre motory s Common-rail systémom, pre motory s turbom i bez turba, pre osobné automobily, nákladné automobily, traktory, strojné zariadenie a nehybné motory. Balenie o obsahu 250 ml je vhodné pre nádrž o celkovom objeme maximálne 70 litrov.

                   

Chladiace kvapaliny

01.02.2016 13:20
Chladiaca kvapalina (alebo nemrznúca zmes) má niekoľko úloh. Najdôležitejšou je odvádzanie tepla...

Články z oblasti mazív

28.01.2012 12:44
1. Prvou zásadou pri výbere motorového oleja je riadiť sa pokynmi výrobcu automobilu,...
28.01.2012 12:11
Viskozita je premenlivá veličina, ktorá je závislá na teplote. Počas činnosti automobilového...
28.01.2012 12:07
Viskozita - základná veličina charakterizujúca olej. Je mierou vnútorného trenia, vyjadruje...

Kontakt

RWK unit - oleje a mazivá Južná trieda 117
Košice
040 01
0907 917 347 info@rwkunit.sk