Pneumatické oleje

PARAMO Pneumat 22, 32, 46

Oleje pre pneumatické náradie PARAMO Pneumat sú hydrogenačne rafinované ropné oleje, ktoré obsahujú prísady zlepšujúce oxidačné vlastnosti olejov, zvyšujú viskozitný index, znižujú bod tekutosti. Ďalej obsahujú prísady pre zvýšenie protioderových vlastností a prísady proti peneniu a hrdzaveniu.

 

Použitie:

  • Sú určené pre pneumatické náradie, pneumatické stroje a mechanizmy.
  • Vďaka svojim vlastnostiam sú vhodné aj pre ďalšie aplikácie, napríklad pre hydraulické zariadenia.

 

Špecifikácie:

  • ISO VG 46
  • ISO 6743
  • ISO-L-P
  • DIN 51 502: D

 

 Vlastnosti PNEUMAT 22 PNEUMAT 32 ZF PNEUMAT 46
viskozita pri 40 °C (mm2/s) 22 32 46
viskozny index 100 105 100
bod tekutosti ( °C) -42 -36 -30
bod vzplanutia OK ( °C) 218 200 238
protikorózne vlastnosti neprítomnosť korózie neprítomnosť korózie neprítomnosť korózie
Vickers test opotrebenie - krúžok, lamela (mg.) 120-30 120-30 120-30

 

Vážený zákazníci na našich stránkach nemusia byť publikované všetky dostupné typy priemyselných olejov a mazív. Informácie ohľadom sortimentu, dostupnosti a cenách priemyselných olejov a mazív vám budu poskytnuté na vyžiadanie telefonicky alebo emailom. Stačí nás len kontaktovať.

Chladiace kvapaliny

01.02.2016 13:20
Chladiaca kvapalina (alebo nemrznúca zmes) má niekoľko úloh. Najdôležitejšou je odvádzanie tepla...

Články z oblasti mazív

28.01.2012 12:44
1. Prvou zásadou pri výbere motorového oleja je riadiť sa pokynmi výrobcu automobilu,...
28.01.2012 12:11
Viskozita je premenlivá veličina, ktorá je závislá na teplote. Počas činnosti automobilového...
28.01.2012 12:07
Viskozita - základná veličina charakterizujúca olej. Je mierou vnútorného trenia, vyjadruje...

Kontakt

RWK unit - oleje a mazivá Južná trieda 117
Košice
040 01
0907 917 347 info@rwkunit.sk